План јавних набавки 2019: План набавки за 2019. годину
План јавних набавки 2019: Измена плана набавки 1
План јавних набавки 2019: Измена плана набавки 2
План јавних набавки 2019: Измена плана набавки 3
План јавних набавки 2019: Измена плана набавки 4
План јавних набавки 2019: Измена плана набавки 5
Правилник 2019: Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
3-2019ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ04.11.2019
25/2019ЈНМВ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ14.10.2019
24/2019ЈНМВ - НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ10.09.2019
23/2019ЈНМВ - ИЗГРАДЊА УЛАЗНЕ КАПИЈЕ У НАЦИОНАЛНИ ПАРК "ТАРА"01.07.2019
2-2019ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ11.06.2019
22/2019ЈНМВ - АУТО ДЕЛОВИ – ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ13.06.2019
21/2019ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА30.05.2019
20/2019ЈНМВ - ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО04.06.2019
1-2019ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ27.05.2019
19/2019ЈНМВ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ23.05.2019
18/2019ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА16.05.2019
17/2019ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА24.05.2019
16/2019ЈНМВ - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА17.05.2019
15/2019ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА07.05.2019
14/2019ЈНМВ - ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ19.04.2019
13/2019ЈНМВ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ16.04.2019
12/2019ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ15.04.2019
11/2019ЈНМВ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ШЕТНИХ СТАЗА И ИЗЛЕТИШТА27.03.2019
10/2019ЈНМВ - ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У Н.П. ТАРА26.03.2019
09/2019ЈНМВ - АУТО ГУМЕ29.03.2019
08/2019ЈНМВ - ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА И РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ26.03.2019
07/2019ЈНМВ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАШТИТУ ШУМА ОД СУШЕЊА - ФЕРОМОНИ И ФУНГИЦИДИ19.02.2019
06/2019ЈНМВ - АУТО ДЕЛОВИ04.03.2019
05/2019ЈНОП - ГОРИВА И МАЗИВА18.02.2019
04/2019ЈНМВ - ПЛАСТИЧНЕ ПЛОЧИЦЕ И АЛАТ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРУПАЦА 22.01.2019
03/2019ЈНМВ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА21.01.2019
02/2019ЈНМВ - АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ17.01.2019
01/2019ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА КОНТРОЛНО-ИНФОРМАТИВНОМ ПУНКТУ18.01.2019
29/2018ЈНОП - ИЗГРАДЊА ШУМСКОГ ПУТА28.01.2019
28/2018ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА14.12.2018