• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Едукативне стазе


• Стаза "Рачана" - Стаза духовне радости (2 км) - Лака стаза. Презентује природне вредности и највреднији културно-историјски споменик парка, манастир Рача са археолошким локалитетима у близини. Почиње од манастира и иде до уласка у природни резерват Клисура Раче. Стаза води кроз букову шуму уз реку и завршава се на слаповима термалног врела Лађевац. Извор је крашког порекла са температуром од 17°Ц, за коју се верује да је добра за лечење кожних болести и проблема са видом.

• Јаревац (1,3 км) - Лака стаза. стаза прати ток планинског потока Јаревац на Калуђерским барама. Води кроз влажне ливаде са карактеристичним екосистемима. Стаза се наставља у планинарску стазу дугу 3км, која води до излетишта Брана Јаревац. Планинарска стаза захтева адекватну опрему и завршава се на улазу у резерват природе "Клисура Рача".

• Шетно-едукативна стаза Бањска стена (6 км) - Средње тешка стаза. Почиње у близини улаза у резерват "Црвени поток" и прати шумски пут до видиковца Бањска стена. Дуж стазе се налази 5 одморишта и едукативне табле које садрже информације о биљним врстама, шумским екосистемима и мрком медведу. Препоручљива је шетња у групи.

• Шетно-едукативна стаза „Биљешка стена" (6 км) - Средње тешка стаза. Прати макадамски пут који води од Предовог Крста до видиковца Биљешка стена. Опремљена је са 5 едукативних табли о биљном и животињском свету НП Тара, а пролази кроз мешовиту састојине јеле, смрче и букве, једну од најочуванијих на Тари. Препоручљива је шетња у групи.

• Шетно-едукативна стаза „Тепих ливада" – води кроз шумо-тресаву резервата „Црвени поток" до његовог централног дела познатог као „Тепих ливада". Дужина стазе је 550 метара, терен раван и опремљен информативно-едукативним таблама. Користи се за теренске презентације у пратњи овлашћених службених лица НП Тара. Строго је забрањено гажење тресетишта на „Тепих ливади", а број посетилаца на платформи је ограничен на 20 особа. Није препоручен улаз у резерват за време невремена, јер су могуће извале стабала.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм