• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Правила понашања

Драги посетиоци Национални парк Тара представља природно богатство од националног значаја. Зато се ми трудимо да очувамо његова природна и културна блага и за будуће генерације. Молимо Вас да нам помогнете да национални парк и даље остане оаза нетакнуте природе тако што ће те се придржавати следећих правила:

• Када сте у посети националном парку треба те се понашати тако да ни на који начин не угрозите природне екосистеме и не нарушите основна својства и обележја националног парка (загађивањем, узнемиравањем животиња...).

• Отпад увек одлажите на одговарајућим местима, тј. у кантама и контејнерима.

• Увек се крећите стазама и путевима који су обележени и уређени.

• Задржавајте се само на обележеним и за то предвиђеним местима.

• Ватру ложите само на местима која су зато предвиђена.

• Камповање није дозвољено ван предвиђених места за ту активност.

• Немој те брати и оштећивати ретке и угрожене биљне врсте.

• За брање лековитог биља и шумских плодова треба да имате посебну дозволу.

• Немојте узнемиравати животиње, оштећивати гнезда...

• Уношење алохтоних врста (биљних и животињских) није дозвољено.

• Немојте загађивати реке, потоке и изворе.

• За фотографисање или снимање у комерцијалне сврхе морате имати посебу дозволу.

 

Надамо се да ћете уживати у посети и боравку у Националном парку Тара, али и да ће те се придржавати ових правила. На тај начин помажете у очувању и заштити природних лепота Таре.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм