• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Насеља и људи

Територија Националног парка Тара административно припада  општини Бајина Башта (26.043 становника).

У границама  Националног парка Тара  налазе се насеља са стално насељеним становништвом. То су село Јагоштица, село  Растиште, засеок Јасиковице (село Солотуша) и засеок Чокићи (село Рача).

Села на Тари  су разбијена брдско-планинска села "старовлашког типа" заснована на крчевинама између шумских комплекса. Простиру се на територији Парка од 410 м.н.в до 1.000 м.н.в.

Јагоштица и Растиште   су  села која су целокупном површином   у границама Националног парка.

Село Растиште (304 становника) представља  највеће и најпространије село у Парку. Растиште је просторно веома разуђено село у северном делу Парка опкољено са три стране планинама Алушке планине, Црним Врхом и Звездом. Центар села је Седаљка (410 м.н.в) у долини  реке Дервенте на самом улазу у Парку.

Село Јагоштица (65 становника) се налази  на планини Звијезди (простире се од 800 м.н.в - 1000 м.н.в), на самој граници са Босном, окружено је са три стране природним резерватима, а са северне и западне стране омеђено је Кањоном Дрине.

Солотуша (866 становника) је смештена на источним обронцима планине Таре и једно је од најстаријих насеља на Тари. Кроз село протиче Солотушка река,а на ширем подручју се налази већи број археолошких локалитета из времена Келта и Римљана. Мањи део овог села засеок Јасиковице је смештено у границама Парка на такозваној Равној Тари, у близини туристичког центра Калуђерске Баре.

Село Рача (594 становника) је  смештено у сливу реке Раче са више засеока на брдима са леве и десне обале. У границама Парка је засеок Чокићи.

У заштитној зони Парка на територији општине Бајина Башта  налазе  се села Перућац (526 становника), Заовине (399 становника), Бесеровина (187 становника), Зауглине (280 становника), и већ поменута Солотуша (866 становника) и Рача (594 становника). Имања  становника ових насеља, шуме и ливаде су углавном у границама Парка.

Поред сталних насеља у Парку су од значаја туристички центри са викенд насељима: Калуђерске Баре, Рачанска Шљивовица, Ослуша, Соколина, Митровац, Крња Јела-Метаљка.

Људи на Тари данас се баве традиционалном планинском пољопривредом и сточарством, експлоатацијом дрвета и сеоским туризмом

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм