• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У среду, 1. 6. 2022. године, у Центру за посетиоце ЈП ,,Национални парк Тара“ одржан је консултативни састанак у оквиру пројекта ,,Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, који суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприсутне помоћи (ИПА II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020. Пројекат реализују Горска служба спасавања Србије као носилац и партнерске организације ГСС станица Сарајево, ГСС станица Брчко и Планинарски клуб Тара из Бајине Баште.

Састанак су организовали Горска служба спасавања Србије, Планинарски клуб Тара и МСП консалтинг д.о.о. Краљево у оквиру припреме међусекторских протокола у области цивилне заштите и управљања катастрофама у циљу унапређења институционалних капацитета и организационе поставке за управљање катастрофама (приправност, реаговање и спасавање) у пограничном региону Србије и Босне и Херцеговине. Консултације обухватају презентацију, дискусију и разматрање нацрта протокола, заснованог на Анализи правног оквира за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама и успостављање сарадње локалних самоуправа пограничног подручја Србије и Босне и Херцеговине, са индентификованим заинтересованим странама, као и његово званично потписивање.

Састанку су присуствовали представници локалних организација цивилног сектора, као и јавног сектора из општине Бајина Башта, међу којима су и Службе чувара природе и противпожарне заштите из ЈП ,,Национални парк Тара“.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм