• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Вести

У просторијама НП Тара у понедељак, 27. септембра, одржан је шести састанак Савета корисника Националног парка Тара.

Састанку је присуствовало 4 од 14 чланова Савета и представници ЈП “Национални парк Тара”. Током састанка се дискутовало се о предлозима Савета корисника које треба уврстити у Програм управљања НП Тара за 2022 годину:

 • Израда каталога урбаног мобилијара за простор НП Тара на основу конкурса. Процењена вредност 200.000 динара. - Прихваћено
 • Постављање видео надзора на поред реке Врело. Процењена вредност 200.000 динара. - НП Тара нема овлашћења да постави видео надзорна јавним површинама. Треба проверити ко законски има право да то уради, а НП Тара ће покрити трошкове.
 • Извођење радова на уређењу пешачких стаза и простора од Сплаварске до Видојеве пећине. Процењена вредност 300.000 динара -Прихваћено
 • Извођење радова на уређењу платоа на путу Перућац - Митровац (постоји уређена пројектна документација). Процењена вредност 2.000.000 динара - Прихваћено. Проверити да ли су средства довољна. НП Тара ће реализовати у сарадњи са ТО “Тара-Дрина” Бајина Башта.
 • Покретање иницијативе од стране НП Тара за отварање инфо центра, амбуланте и испоставе полиције на Калуђерским барама. - Није предмет плана. НП Тара ће деловати у границама својих овлашћења. Преузеће иницијативу за инфо центар и камп.
 • У координацији са ЈКП “12. септембар” договорити ефикасније решавање проблема одношења смећа са простора НП Тара. - Није предмет Плана, али ће се преузети иницијатива. Потребно је решити одвоз смећа са подручја Растишта, Јагоштице и Предовог крста.
 • Испитивање и израда пројектне документације за уређење видиковца на путу Перућац - Митровац (Кртица). – У начелу прихваћено. Проверити износ потребних средстава.
 • Опремање стазе поред језера Перућац кантама за смеће у делу од ХЕ Бајина Башта до “дивље плаже”. - Није предмет плана. Биће урађено у току ове године.
 • Обезбедити одржавање/пражњење канти за смеће. - НП Тара ће преузети иницијативу према ЈКП “12. септембар”. ТО “Тара-Дрина” Бајина Башта ће покрити трошкове једног запосленог током летње туристичке сезоне.
 • Пустити у рад  постојећу расвету дуж стазе поред језера Перућац у делу од ХЕ Бајина Башта до “дивље плаже” - Није предмет плана. Биће решено у координацији са ХЕ “Бајина Башта”.
 • Уредити зидове на паркингу на плажи поред хотела “Језеро” са муралима и мапом НП Тара. - У начелу прихваћено. Доставити спецификацију трошкова.
 • Наћи решење за управљање посетиоцима на локалитету Бањска стена и почети са наплатом улаза у парк, размотрити успостављање нових инфо пунктова. - У начелу прихваћено, већ се ради на томе. Проблем у веза са Бањском стеном су имовински односи. Можда је потребно за почетак урадити План детаљне регулације за овај локалитет. Наплата уласка у парк ће почети након изградње капије на простору Калуђерских бара - чека се грађевинска дозвола.
 • Почети са едукацијом давалаца смештаја и других услуга на подручју НП Тара. Усмеравати људе на одрживи туризам. - НП Тара ће деловати у оквирима својих овлашћења за већи део ових питања надлежна је ТО “Тара-Дрина” Бајина Башта.

У наредном периоду ће бити размотрен статус и заинтересованост за учешћем чалнова у раду Савета актуелних чланова односно избор нових. 

Наредни састанак Савета је планиран за крај новембра или почетак децембра.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм