• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Дан заштите Динарида – 7. октобар, установљен 29. маја 2019. године на Генералној Скупштини Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина) ове године се обележава по 3. пут.

Сваке године, 7. октобра, указујемо на важност природног и културног наслеђа земаља Динарског лука, као и испреплетаност природног богатства и културно–историјских вредности овог по много чему посебног простора у Европи.

Овогодишњи Дан заштите Динарида се обележава под слоганом #ЕдукацијаСада и посвећен је важности едукације у заштићеним подручјима као битном аспекту рада и функционисања ових највреднијих подручја које свака држава има.

Током последњих годину и по трајања пандемије КОВИД-19, услед увођења мера ограничења кретања, заштићена подручја су се суочила са бројним проблемима и негативним утицајима која су отежавала функционисање управљача и отежавала посећивање и присуство људи у заштићеним подручјима.

Поред утицаја на здравље и живот људи, пандемија је са собом донела и бројне друштвене и економске изазове са којима се управљачи заштићених подручја боре сада већ дужи временски период.

Пандемија КОВИД-19 је изразито негативно утицала на аспект рада и сарадње са локалним заједницама. Већина редовних активности, догађаја, планираних манифестација, радионица и обука, које су требале бити организоване у заштићеним подручјима, отказане су због пандемије КОВИД-19, а планирани програми едукације у заштићеним подручјима који су представљали важан аспект њиховог деловања су значајно редуковани или потпуно прекинути.

Едукација о заштити животне средине представља дугорочан процес који има за циљ развијање индивидуалне и колективне свести о очувању природе и заштићених подручја. С обзиром да смо сведоци све чешћег угрожавања биодиверзитета, нарушавања станишта и врста, као и константне експлоатације природних добара, едукација о заштити природе представља неопходан сегмент образовања друштва као целине. Наставницима често недостају еколошка знања и вештине потребне за подучавање у неким аспектима наставног програма који се баве заштитом природе, па је образовна улога заштићених подручја посебно значајна у образовању наставника, али и ученика. Едукативни програм су задњих деценија постали битно обележје функционисања заштићених подручја широм света, а едукација је постала кључна за одржавање целокупног концепта заштићених подручја.

Свесни смо изазова које је донела пандемија, али је сада нарочито важно да се код деце и младих одржи веза са природом. Поред здравствених предности, боравак у заштићеним подручјима и учење о њиховом природном и културном наслеђу доводи до позитивних промена понашања према природи, односу према њиховој локалној заједници.

Стога ове године желимо да скренемо пажњу на утицај пандемије КОВИД-19 на спровођење програма едукације у заштићеним подручјима али и истакнемо значај заштићених подручја као правог места за децу и младе да стекну вештине у решавању проблема, критичком размишљању и тимском раду које су им потребне у 21. веку.

У том смислу, позивамо све субјекте укључење у заштиту природе али и образовне установе да овогодишњи Дан заштите Динарида обележе у следећих седам дана у складу са ситуацијом и могућностима, како би истакли значај заштићених подручја нашег региона али и важност едукације и јачања свести о потреби заштите природе.

О природи се најбоље учи у природи, а знање је највредније када се дели. У концепту управљања заштићеним подручјима препознато је да су континуирано информисање и едукација нових генерација највеће јамство очувања и опстанка вредности таквих подручја за будуће генерације.

Стога, #ЕдукацијаСада за генерације које долазе!

 

ДИНАРИДИ

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих планинских ланаца у Европи, који повезује Албанију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску, Косово*, Северну Македонију, Словенију и Србију. Назив Динариди потиче од имена планине Динаре, која се налази на граници Хрватске и Босне и Херцеговине, а која се простире у средишњем делу планинског вијенца. Динариди се пружају у правцу северозапад-југоисток, дужином од око 650км уз обалу Јадранског мора. Највиши планински масив Динарида су Проклетије, са врхом Маја Језерце (2694м). 

Паркови Динарида - мрежа заштићених подручја Динарида посвећена је унапређењу природних и културних вредности заштићених подручја Динарида, њиховој промоцију и подршци, као и примени добрих пракси одрживог развоја и управљања. Мрежу Паркова Динарида чини више од 90 заштићених подручја из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Северне Македоније, Словеније и Србије. Чланови Паркова Динарида су такође и физичка лица, љубитељи природе и пријатељи мреже од њеног оснивања. Асоцијација је основана крајем 2014. године са седиштем у Подгорици на основу споразума - Big Win II.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм