• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Вести

У просторијама НП Тара у четвртак, 3. јуна, одржан је пети састанак Савета корисника Националног парка Тара.

Састанку је присуствовало 10 од 14 чланова Савета и представници ЈП “Национални парк Тара”. Током састанка се дискутовало о следећим темама:

 • Начин достављања и формулисања предлога Савета за укључивање у планска документа НП Тара
 • Проналажење одрживог механизма за одржавање ливадских станишта
 • Проналажење функционалног модела за одржавање планинарских стаза
 • Уређење - рашчишћавање простора око скита Св. Ђорђа
 • Уређење видиковаца на подручју Растишта и Јагоштице и њихова промоција
 • Регулисање вожње квадова у парку
 • Мапирање домаћинстава која се баве производњом домаћих производа и њихово брендирање
 • Дефинисање простора и изгледа тржнице на Калуђерским барама
 • Израда решења за урбани мобилијар на простору парка
 • Објављивање прихода по основу накнада и начин њиховог трошења на сајту НП Тара
 • Тренутне активности на уређењу туристичке инфраструктуре у парку

На састнку су донети и следећи закључци:

 • До 01.08. доставити предлоге у писаној форми о којима би се расправљало на следећем састанку Савета како би се одабрали коначни предлози који ће бит упућени НП Тара.
 • У текућој години могуће је реализовати активности које су у складу са годишњим планом управљања НП Тара.
 • Иницијативе за које није надлежан НП Тара упутити другим надлежним институцијама.
 • На годишњем нивоу објављивати приход од накнада и начин његовог трошења.

Наредни састанак  Савета је планиран за крај августа или почетак септембра.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм