• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта, обавештава јавност

ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта, обавештава јавност да је Служба надзора овог предузећа, на подручју Националног парка Тара, у периоду од новембра 2020 до фабруара 2021 године (дакле, за само три претходна месеца), регистровала више случајева „дивље градње“ викенд објеката, који су се и поред опомене, у односу на затечено стање, наставили градити и то:

 

  1. На кат.парцели 1154/27 у КО Бесеровина – шума 6-е класе – у II зони заштите, ЈЕДАН ОБЈЕКАТ у основи 7х8 m;
  2. На кат.парцели 1256/4 КО Бесеровина – шума 2-е класе – ТРИ ИСТОВЕТНА ОБЈЕКТА у основи 10х10 m, која граде три различита инвеститора;
  3. На кат.парцели 815/9 КО Бесеровина – шума 6-е класе – у II зони заштите, ДВА ОБЈЕКТА у основи 6х6 m, истог инвеститора и
  4. На кат.парцели 563/1 КО Коњска река – пашњак 5-е класе –, ДВА ОБЈЕКТА у основи 7х7 m, истог инвеститора.

 

Надлежне службе предузећа, Основном јавном тужиоцу у Ужицу, поднеле су кривичне пријаве, против сваког од појединачних инвеститора, понаособ, а обавестиле су и Грађевинску инспекцију Општине Бајина Башта као и Републички грађевинску инспекцију са седиштем у Ужицу.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм