• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Експертска посета поводом евалуације номинациje проширења прекограничног добра Светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе”, одржана је у недељи од 02. до 06. новембра 2020. године, када су двоје експерата из иностранства посетили наше националне паркове „Фрушка гора“, „Тара“ и „Копаоник“, односно номиноване локалитете у режиму строге заштите– Папратски до и Равне у НП „Фрушка гора“, Звезда и Клисура Раче у НП „Тара“ и „Козје стене“ у НП „Копаоник“.

Поводом номинације за упис првог природног добра у Србији на листу Светске баштине директор Завода за заштиту природе Србије, мр Александар Драгишић истиче да „Завод за заштиту природе Србије предводи иницијативу да први резервати природе у Србији добију јединствени вид међународне заштите у оквиру Конвенције о заштити светске културне и природне баштине, чиме би се наша земља прикључила европском прекограничном добру. На листи Светске природне баштине налази се добро под називом „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе“, које тренутно чини готово 80 букових шума у 12 европских држава и којим међународна заједница тежи да очува ове шумске екосистеме карактеристичне и веома значајне за европски континент, за који су и ендемични, како би у њима уживале и будуће генерације човечанства. Након последњег проширења овог добра у 2017. години, јануара 2020. године 10 земаља међу којима је и Србија поднело је заједничку номинацију новог проширења у којем се предлаже додавање нових 30 резервата букових шума, од којих се 5 налази у Србији, у оквирима три наша Национална парка“. Директор Драгишић такође наглашава да је „номинација заштићених подручја у Србији са изузетним буковим шумама за светску природну баштину доказ да је природа у нашој земљи очувана и јединствена у европским и светским размерама а, учешће представника републичких и покрајинских и општинских органа корз подршку номинацији потврђује спремност државе да обезбеди услове за проглашење првог добра природне баштине“.

Евалуацију номинације за упис на листу Светске природне баштине обавља Међународна унија за заштиту природе (IUCN), као званично саветодавно тело Комитета светске баштине. Координацију процеса евалуације на међународном нивоу води Институт за екологију из Клагенфурта у Аустрији, док на националном нивоу обавља Завод за заштиту природе Србије. Посету независног експерта IUCN-а и представника Координационе канцеларије организовао је Завод за заштиту природе Србије, у сарадњи са управљачима номинованих заштићених подручја – ЈП „Национални парк Фрушка гора“, ЈП „Национални парк Тара“ и ЈП „Национални парк Копаоник“ и Покрајинским заводом за заштиту природе.

Поводом номинације директор ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Драгослав Крунић истиче да су  Номиноване компоненте за проширење прекограничног добра Светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе” на подручју Националног парка „Фрушка гора“: локалитети „Попратски до“ и „Равне“ се и до сада налазили у I степену режима заштите . Представљају најлепше  очуване букове шуме у Фрушкој гори. Карактеристичне су по специфичним биљним заједницама и још већи значај имају што припадају Панонском делу Републике Србије. Стављање ових површина у Светску природну  баштину подиже значај и препознатњивост Националног парка Фрушка гора у међународним оквирима.

Директор Националног парка Тара Драгић Караклић објашњава да су на Тари номиноване компоненте Звезда и Рача на површини од око 2000 ха: „Звезда садржи једну од ретких преосталих популација Панчићеве оморике у кањону реке Дрине у реликтној шумској асоцијацији букве, јеле и смрче. Компонента Рача обухвата реликтну шумску подасоцијацију букве и ораха у најнижем делу клисуре реке Раче. Ове компоненте се већ налазе у оквиру постојећих локалитета првог степена заштите који подразумевају строгу заштиту тако да практично неће бити измена у режиму управљања коришћења“. Караклић истиче и промотивни значај саме номинације и евентуалног уписа на листу светске баштине: „Надамо се да ће Тара поред стећака који су већ на листи Светске културне баштине ускоро моћи да се похвали древним буковим шумама на листи Светске природне баштине. Ово ће свакако повећати препознатљивост овог подручја и наше земље у међународним оквирима, али и допринети заштити појединачних локалитета и подизању свести о њиховом значају“.

Током посете нашим националним парковима, осим теренског обиласка номинованих локалитета букових шума и увида у начин управљања заштићеним подручјима, одржани су састанци са заинтересованим странама, које своју делатност обављају на простору ових заштићених подручја. Посебно је значајна подршка локалних заједница, општина на чијим се територијама налазе номиновани локалитети - Беочин, Бајина Башта и Рашка.

Након успешно спроведене евалуационе посете номинованим компонентама у Србији, као и у осталим државама које су учествовале у овој номинацији - Босни и Херцеговини, Чешкој, Француској, Италији, Црној Гори, Северној Македонији, Пољској, Словачкој и Швајцарској, независни експерти о ће доставити своје извештаје Панелу за светску баштину у оквиру IUCN-а, који ће на основу тога доставити коначну препоруку Комитету светске баштине на пролеће 2021. године. На следећем заседању Комитета, планираном за средину наредне године, државе чланице Комитета ће гласати по питању ове номинације када очекујемо да ће ново проширење бити уписано на листу Светске природне баштине, након чега ће се ово добро светске баштине простирати  у 20 европских држава.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм