• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Дан заштите Динарида – 7. октобар, установљен је 29. маја 2019. години на Генералној Скуштини Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина).

Сваке године 7. октобра, обележавањем Дана заштите Динарида, указујемо на важност природног и културног наслеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно–историјских вриједности овог по много чему посебног простора у Европи.

Због пандемије КОВИД-19 ове године ће прослава бити уприличена виртуелно. Како је пандемија утицала на многе аспекте рада и функционисања паркова у нашем региону, а и шире, обиљежавањем овога дана желимо да скренемо пажњу на утицаје пандемије на заштићена подручја али и потребу јачања и продубљивања сарадње као једног од одговора на новонасталу кризу. Стога је и слоган овогодишњег Дана заштите Динарида #ДинаридиСпајају.

Пандемија КОВИД -19, у задњих девет месеци, у земљама Динарског лука драматично је утицала на животе и здравље људи, доносећи економске и социјалне изазове, који могу имати дугорочне последице на многе делове друштва.

Сигурно да је глобално прекомерно и неконтролисано коришћење природе - крчење шума, пренамена земљишта, експлоатација дивљих врста, неодрживи развој пољопривреде у многим деловима света, утицало на стварање услова за пренос ове зоонотске болести са животиња на људе.

Тренутна пандемија, могла би значајно уназадити неколико деценија напора у успостављању одрживог и ефикасног система заштите природе и управљања у многим заштићеним подручјима.

Заштићена подручја чине преко 10% територије земаља Динарског лука и осим што су један од центара биодиверзитета на европском нивоу са бројним ендемским и реликтним врстама, у задњој деценији су кроз развој одрживог туризма, пољопривреде, занатства, постајала све значајнија за економски развој својих држава.

Начин на који ћемо се односити према питањима животне средине и управљања заштићеним подручјима током и након пандемије, имаће велике импликације на природу и на наш однос према њој у будућност. Али она би могла бити и шанса за изградњу позитивније будућности.

Ефекти пандемије видљиви су у првом реду кроз умањење економске активности, што ће кроз умањене буџете за већину заштићених подручја, довести до негативних мултипликативних ефеката на квалитет управљања.

Посебно је битно осигурати континуитет у основним функцијама заштићених подручја како не би дошло до деградације темељних вриједности – шумских комплекса, дивљих врста, осетљивих екосистема.

Данас поводом 7. октобра – Дана заштите Динарида позивамо све субјекте укључене у заштиту природе и управљање заштићеним подручјима у Динарском луку, Владе и владине агенције, чланове Паркова Динарида, академску заједницу, невладин сектор, да обезбеде изградњу заједничког штита за природу Динарида, кроз синергетске планове и деловања, како би ефекти пандемије KОВИД-19 били што више ублажени, а чиме би се створила нова позитивна енергија за пост пандемијско време.

Посебно истичемо потребу изналажења начина за унапређење регионалне сарадње, јер вредности добрих пракси могу бити од виталног значаја за прилагођавање оперативног управљања заштићеним просторима.

И поред отежане сарадње у доба пандемије KОВИД 19, сваки појединачни напор на заштити угрожених врста, едукацији младих, истраживању екосистема, изградњи нових садржаја, промоцији културне баштине, одржавању или успоставњање нових активности  регионалне сарадње, чини добро свима нама, чини добро природном и културном наслеђу Динарида.

ДИНАРИДИ СПАЈАЈУ!

 

ДИНАРИДИ

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих планинских ланаца у Европи, који повезује осам држава југоисточне Европе.
Назив Динариди потиче од имена планине Динаре, која се налази на граници Хрватске и Босне и Херцеговине, а која се простире у средишњем делу планинског вијенца. Динариди се пружају у правцу северозапад-југоисток, дужином од око 650км уз обалу Јадранског мора. Највиши планински масив Динарида су Проклетије, са врхом Маја Језерце (2694м).

Паркови Динарида - мрежа заштићених подручја Динарида посвећена је унапређењу природних и културних вредности заштићених подручја Динарида, њиховој промоцију и подршци, као и примени добрих пракси одрживог развоја и управљања. Мрежу Паркова Динарида чини више од 90 заштићених подручја из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Сјеверне Македоније, Словеније и Србије. Чланови Паркова Динарида су такође и физичка лица, љубитељи природе и пријатељи мреже од њеног оснивања. Асоцијација је основана крајем 2014. године са сједиштем у Подгорици на основу споразума 8 земаља Динарског лука - Big Win II.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм