• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки за 2019. годину

План набавки за 2018. годину

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 1

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 2

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 3

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 4

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 5

 

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 29/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНОП - ИЗГРАДЊА ШУМСКОГ ПУТА

 Рок за подношење понуде: 28.01.2019. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање бр. 3

Одговор на питање бр. 4

_____________________________________________________________________________________________________ 

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2019. годину

Рок за подношење понуде: 27.12.2018. године

Јавни позив

Образац захтева

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 28/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

 Рок за подношење понуде: 14.12.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - групација 1

Одлука о додели уговора - групација 2

Одлука о додели уговора - групација 3

Одлука о обустави поступка - групација 4

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора - партија 3.1.1. и 3.1.3.

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 4-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 24.10.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 27/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 Рок за подношење понуде: 02.10.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Одлука о додели уговора (партија 1)

Одлука о додели уговора (партија 2)

Одлука о додели уговора (партија 3)

Одлука о додели уговора (партија 4)

Одлука о додели уговора (партија 5)

Одлука о обустави поступка (партија 6)

Обавештење о обустави поступка (партија 6)

Обавештење о закљученом уговору (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору (партија 3)

Обавештење о закљученом уговору (партија 4)

Обавештење о закљученом уговору (партија 5)

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 26/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈАЊЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО (ПЕЛЕТ)

 Рок за подношење понуде: 06.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 25/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНОП - РЕКОНСТРУКЦИЈА БАРАКЕ - ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА МИТРОВЦУ

 Рок за подношење понуде: 24.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - СЕЧА СТАБАЛА, ИЗРАДА СОРТИМЕНАТА И ИЗВОЗ ОБЛОВИНЕ

Рок за подношење понуде: 13.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА (поновљени поступак)

Рок за подношење понуде: 22.08.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 25.07.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА

Рок за подношење понуде: 23.07.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (партија 1)

Одлука о додели уговора (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору (партија 2)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА

Рок за подношење понуде: 20.07.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Одговор на питања бр. 2

Одговор на питања бр. 3

Измењена конкурсна документација

Одговор на питања бр. 4

Одлука о обустави поступка - Радна униформа (партија 1)

Одлука о доделу уговора - Плитка ципела (партија 2)

Одлука о доделу уговора - Заштитна опрема (партија 3)

Обавештење о обустави поступка - Радана униформа (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору - Плитка ципела (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору - Заштитна опрема (партија 3)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 30.05.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

Одлука о измени уговора

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - ПОЛОВАН КАМИОН СА ДИЗАЛИЦОМ И ПРИКОЛИЦОМ

Рок за подношење понуде: 14.06.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору (Партија1)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

Рок за подношење понуде: 17.05.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Осигурање имовине

Одлука о додели уговора - Ауто осигурање

Одлука о доделу уговора - Осигурање радника

Обавештење о закљученом уговору - Осигурање имовине (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору - Ауто осигурање (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору - Осигурање радника (партија 3)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА

Рок за подношење понуде: 26.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - РАДНИ УРЕЂАЈИ (МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, ТРИМЕРИ)

Рок за подношење понуде: 24.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - тримери

Одлука о додели уговора - моторне тестере

Одлука о доделу уговора жребањем - моторне тестере

Обавештење о закљученом уговору - тримери

Обавештење о закљученом уговору - моторне тестере

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуде: 25.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 15/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - Путничка возила

Рок за подношење понуде: 30.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Одлука о доделу уговора за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 14/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ОПРЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕТА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА - ПДА УРЕЂАЈИ, ШТАМПАЧИ

Рок за подношење понуде: 28.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Рок за подношење понуде: 16.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору 50-а

Обавештење о закљученом уговору 52-а

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

Измењени јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2018

Предмет јавне набавке: ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ И ГАЈЕЊУ ШУМА У РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2018

Предмет јавне набавке: ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У Н.П. ТАРА

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 9/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ

Рок за подношење понуде: 23.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 8/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација 

Измењено обавештење

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору 71а

Обавештење о закљученом уговору 31а

Обавештење о обустави поступка 50 и 52

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 7/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Административне услуге на пословима јавних набавки

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 6/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге презентације на контролно-информативном пункту

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Бр. јавне набавке: 5/2018

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови

 Рок за подношење понуде: 09.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију бр. 1

Одлука о додели уговора за пратију бр. 2

Одлука о додели уговора за партију бр. 3

____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 3/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

Рок за подношење понуде: 19.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр. 3

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

_____________________________________________________________________________________________________ 

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2018. годину

Рок за подношење понуде: 25.12.2017. године

Јавни позив

Образац захтева

_______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. лицитације: 3-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
Рок за подношење понуде: 09.10.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 4/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - феромони

Рок за подношење понуде: 25.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Пластичне плочице и алат за обележавање трупаца

Рок за подношење понуде: 17.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Рок за подношење понуде: 22.12.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - групација 1

Одлука о додели уговора - групација 2

Одлука о додели уговора - групација 3

Одлука о додели уговора - групација 4

Одлука о обустави поступка јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о обустављеном поступку јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

________________________________________________________________________________________________________

 Набавке из претходних година можете погледати овде:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013. год.

 

 

 

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм