• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

Влада Србије одлучила је да се крене у израду Просторног плана подручја посемне намене Националног парка Тара на територији општине Бајина Башта,да би се очували природни ресурси овог подручја.

Рок за израду нацрта просторног плана је 12 месеци, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће за ову намену обезбедити око девет милиона динара са ПДВ-ом, наводи се у одлуци владе са прошле седнице.

Просторни план ће обухватити места Јагоштица, Растиште, Засовине, Коњска река, Перућац, Бесеровина, Зауглине, Рача, Мала река и Солотуша.

- Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за планско коришћење Националног парка Тара, рационално коришћење и очување природних ресурса, заштиту и унапређење животне средине, просторну, саобраћајну и привредну интеграцију подручја са окружењем – наводи се у одлуци Владе Србије.

Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења и грађења према утврђеном режиму заштите појединих природних целина, а по потреби и детаљну разраду за друга подручја, попут оних која имају туристички потенцијал.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм