• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Савет Корисника

Савет корисника Националног парка Тара основан је у складу са Законом о националним парковима („Службени гласник РС“ број 84/15), а у циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника Националног парка Тара. 

Улога Савета корисника Националног парка је да доноси препоруке о локално значајним стварима у оквиру законом прописаних мера који се тичу Националног парка Тара и да их упућују  Јавном предузећу „Национални парк Тара“.

 

Национални парк Тара је прво заштићено подручје у Србији које је формирало Савет корисника. Ово тело ће имати 14 чланова који представљају и заступају различите, установе, организације и интересне групе и то су:

 • Милош Јелисавчић, Општина Бајина Башта
 • Драгојле Јовановић, представник месних заједница са подручја НП Тара
 • Синиша Спасојевић, Установа „СТЦ Бајина Башта“
 • Емилија Јовановић, Установа „Култура“, Бајина Башта
 • Љупко Ћировић, војна установа „Тара“
 • Жарко Николић, ЕПС Дринско-лимске хидроелектране
 • Герман Авакумовић, СПЦ манастир Рача
 • Петар Тешић, представник привреде
 • Горан Глишић, представник туристичке привреде
 • Винка Митровић, представник пољопривредних произвођача
 • Милош Стевановић, представник органских произвођача
 • Милева Давидовић, представник домаће радиности
 • Драгана Васић, планинарски клуб „Тара“
 • Милорад Вукајловић, ЛУ „Соко“

Чланови Савета су именовани на основу јавног позива који је спроведен од 18. до 25. октобра. Чланови савета су изабрани на период од 3 године.

Активности на формирању Савета корисника су реализоване у сарадњи са Светском организацијом за природу (WWF) у оквиру пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“ финансираног од стране СИДА - шведске развојне агенције.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм