• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Документа

Кликните на линк-назив за преузимање жељеног документа.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА" (ажуриран 1.7.2018.)

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА ЗА ПЕРИОД 2012-2021

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА ЗА ПЕРИОД 2018-2027

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2018-2027

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

 

ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА

2021. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2021. годину

2020. година ИЗМЕЊЕН ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2020. годину

2020. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2020. годину

2019. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2019. годину

2018. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА за 2018. годину 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА

2020. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2020. годину

2019. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2019. годину

2018. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2018. годину

 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2021. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2021. годину

2020. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2020. годину

2020. година ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2020. годину

2019. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2019. годину

2018. година ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2018. годину

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2020. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2019. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. године

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. године 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2017. годину

 

ОСТАЛА УПРАВЉАЧКА ДОКУМЕНТА

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У НП ТАРА

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПЛАН РАЗВОЈА ШУМА НП ТАРА

ЛОВНА ОСНОВА 2007-2017.

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИБОЛОВНИМ ПОДРУЧЈЕМ НП ТАРА 2013-2022.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА РИБОЛОВНИМ ПОДРУЧЈЕМ НП ТАРА

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА - НАТУРА 2000

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДНИХ И РАДОМ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ У НП ТАРА ЗА 2019

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ - Матични број, ПИБ, Шифра делатности...

ПОТВРДА о извршеном евидентирању за ПДВ

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм