План јавних набавки 2021: План јавних набавки 2021
Правилник 2021: Све набавке можете пратити на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
3-2021ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ13.12.2021.
2-2021ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ04.08.2021
48-00-00080/2019-28-4SRBT1The services of conference, workshop and trainings organization for the project Improving fire emergency management system in the cross-border area of B&H and Serbia20.07.2021
1-2021ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ31.03.2021.