План јавних набавки 2020: План набавки за 2020. годину
План јавних набавки 2020: Измена плана набавки 1
План јавних набавки 2020: Измена плана набавки 2
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
30/2020ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА18.12.2020.
29/2020ЈНОП - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА МИТРОВАЦ - 3. фаза02.12.2020.
28/2020ЈНМВ - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА16.10.2020.
3-2020ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ13.10.2020.
27/2020ЈНОП - РЕКОНСТУРКЦИЈА И САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА28.09.2020.
26/2020ЈНМВ - ИЗГРАДЊА ШУМСКОГ ПУТА "Преседо – Велики крај"28 .08.2020.
2-2020ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ10.08.2020.
1-2020ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ15.07.2020.
25/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ10.07.2020.
24/2020ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА09.07.2020.
23/2020ЈНМВ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ02.07.2020.
21/2020ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената29.06.2020.
22/2020ЈНМВ - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА26.06.2020.
20/2020ЈНМВ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ12.06.2020.
19/2020ЈНМВ - ПРЕМЕР ШУМА05.06.2020.
18/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА19.05.2020.
17/2020ЈНМВ - АУТО ГУМЕ20.05.2020.
16/2020ЈНМВ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ14.05.2020.
15/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА08.05.2020.
14/2020ЈНОП - НАБАВКА ШУМСКОГ ТРАКТОРА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА08.06.2020.
13/2020ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА10.04.2020.
12/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ23.03.2020.
11/2020ЈНМВ - ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ ШУМА И РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ13.03.2020.
10/2020ЈНМВ - ПЛАСТИЧНЕ ПЛОЧИЦЕ И АЛАТ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРУПАЦА11.03.2020.
09/2020ЈНОП - ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ТАРА25.03.2020.
07/2020ЈНМВ - АУТО ДЕЛОВИ25.02.2020.
05/2020ЈНМВ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА20.02.2020.
08/2020ЈНМВ - МАТЕРИЈАЛ И ЗАШТИТУ ШУМА ОД СУШЕЊА - феромони21.02.2020.
06/2020ЈНМВ - ПДА УРЕЂАЈИ СА ПРЕНОСИВИМ ШТАМПАЧЕМ19.02.2020.
04/2020ЈНМВ - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА СА ПОГОНОМ 4х4 (теренска возила)14.02.2020.
03/2020ЈНОП - ГОРИВА И МАЗИВА24.02.2020
01/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА КОНТРОЛНО ИНФОРМАТИВНОМ ПУНКТУ17.01.2020.
02/2020ЈНМВ - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ШЕТНИХ СТАЗА И ИЗЛЕТИШТА17.01.2020.
28/2019ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА09.12.2019
27/2019ЈНМВ - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈАЊЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО (ПЕЛЕТ)07.11.2019
26/2019ЈНОП - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА МИТРОВАЦ - 2. фаза29.11.2019