План јавних набавки 2018: План набавки за 2018. годину
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
27/2018ЈНМВ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ02.10.2018
26/2018ЈНМВ - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈАЊЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО (ПЕЛЕТ)06.09.2018
25/2018ЈНОП - РЕКОНСТРУКЦИЈА БАРАКЕ - ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА МИТРОВЦУ24.09.2018
24/2018ЈНОП - СЕЧА СТАБАЛА, ИЗРАДА СОРТИМЕНАТА И ИЗВОЗ ОБЛОВИНЕ13.09.2018
23/2018ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА (поновљени поступак)22.08.2018
22/2018ЈНОП - ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА23.07.2018
21/2018ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА20.07.2018
20/2018ЈНОП - ПОЛОВАН КАМИОН СА ДИЗАЛИЦОМ И ПРИКОЛИЦОМ14.06.2018
19/2018ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА17.05.2018
18/2018ЈНМВ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА26.04.2018
17/2018 ЈНМВ - РАДНИ УРЕЂАЈИ (МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, ТРИМЕРИ)24.04.2018
16/2018ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА25.04.2018
15/2018ЈНОП - Путничка возила30.04.2018
14/2018ЈНМВ - ОПРЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕТА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА - ПДА УРЕЂАЈИ, ШТАМПАЧИ28.03.2018
13/2018ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА16.04.2018
12/2018ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ И ГАЈЕЊУ ШУМА У РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ05.03.2018
11/2018ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У Н.П. ТАРА05.03.2018
10/2018ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ22.03.2018
9/2018ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ23.03.2018
8/2018ЈАВНА НАБАВКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената02.02.2018
7/2018ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Административне услуге на пословима јавних набавки31.01.2018
6/2018 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге презентације на контролно-информативном пункту31.01.2018
5/2018ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови09.02.2018
4/2018 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - феромони25.01.2018
3/2018ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива19.02.2018
2/2018ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Пластичне плочице и алат за обележавање трупаца17.01.2018
1/2018ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената22.12.2017