План јавних набавки 2017: План набавки за 2017. годину
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
37/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара17.11.2017
36/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ07.11.2017
35/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА20.10.2017
34/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ ОПРЕМА22.09.2017
33/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)11.09.2017
32/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Израда крова на објекту на Предовом крсту14.09.2017
31/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Парно грејање06.09.2017
30/2017ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - Изношење просторног дрвета и слагање на камионском путу - самарица у Газдинској јединици Црни врх одељења: 12-а, 16-а, 17-а и 63-а01.09.2017
29/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца28.08.2017
28/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема28.08.2017
27/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка шумских камионских путева25.07.2017
25/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за праћење промета дрвних сортимената (PDA уређаји са преносним штампачима)24.07.2017
24/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа на Митровцу - друга фаза28.07.2017
26/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - GPS (тачност испод 1 m) са теренским програмом24.07.2017
23/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског пута11.08.2017
22/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Транспортер возило10.07.2017
21/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања18.05.2017
20/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге транспорта (утовар и истовар дрва)05.05.2017
19/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Дознака и фарбање граница у НП Тара04.05.2017
18/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева05.06.2017
17/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге обележавања граница у Националном парку Тара10.04.2017
16/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија 28.04.2017
15/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 37205.04.2017
14/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински материјал24.03.2017
13/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената - поновљен поступак18.04.2017
12/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене22.03.2017
11/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Фунгициди20.03.2017
10/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - Феромони17.03.2017
09/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Нега садног материјала16.03.2017
08/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума15.03.2017
07/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Минибуси27.03.2017
6/2017 ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови21.03.2017
5/2017ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренско возило02.03.2017
04/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Плочице за обележавање трупаца07.02.2017
03/2017 ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ13.02.2017
2/2017ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме06.02.2017
1/2017 ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената23.01.2017