План јавних набавки 2016: План набавки за 2016. годину
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
28/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал - поновљен поступак28.11.2016
27/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kанцеларијски материјал25.11.2016
25/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал14.11.2016
24/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема13.10.2016
26/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Теренска возила05.12.2016
23/2016ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива21.10.2016
22/2016ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева17.10.2016
21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво (Пелет)15.09.2016
20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Mоторне тестере14.09.2016
19/2016ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева29.08.2016
18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Уређење платоа Митровац22.08.2016
17/2016ЈАВНА НАБАВКА OТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева18.07.2016
16/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренска возила 13.06.2016
15/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Противпожарна опрема30.05.2016
14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге у шумарству26.05.2016
13/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања19.05.2016
12/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената (поновљени поступак)08.07.2016
11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто гуме18.05.2016
10/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија10.05.2016
9/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 37224.03.2016
8/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро, водоводни и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора националног парка22.03.2016
7/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Поправка и изградња шумских влака17.03.2016
5/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Радне машине и уређаји - Тракторска фреза01.03.2016
4/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације29.02.2016
3/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Заштита и санација шума19.02.2016
2/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови07.03.2016
1/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената01.02.2016