План јавних набавки 2015: План набавки за 2015. годину
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
28/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Униформе за чуварску службу30.11.2015
27/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Реконструкција канализационе мреже Митровац02.11.2015
25/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ХТЗ опрема15.10.2015
24/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Огрев за грејање на чврсто гориво25.09.2015
26/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Kaнцеларијски материјал27.10.2015
23/2015ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива08.10.2015
22/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за противпожарна возила10.08.2015
21/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Средства за одржавање хигијене28.08.2015
20/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампа и израда путоказа29.07.2015
19/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Теренско возило21.08.2015
18/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Опрема за испитивање квалитета вода20.07.2015
17/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Штампани материјал29.09.2015
16/2015ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Кoтлoви нa биoмaсу - пелет за управну зграду ЈП 'Национални парк Тара' и објекте на радилишту 'Митровац'27.07.2015
15/2015ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумског камионског пута Спајићи - Врело и градња мостоваа на траси пута05.08.2015
14/2015ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Изградња шумских путева14.07.2015
13/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Резервни делови за моторне тестере Husqvarna 37201.06.2015
12/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Aуто гуме за теретни и путнички програм13.05.2015
11/2015ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге заштита шума од сушења08.05.2015
10/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге премије осигурања07.05.2015
9/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Моторне тестере17.04.2015
8/2015 ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Услуге сече шума и услуге повезане са сечом шума05.05.2015
7/2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - фунгициди01.04.2015
6/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Електрична енергија03.04.2015
    5/2015ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Ауто делови24.04.2015
    4/2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Грађевински, електро и остали материјал за текућа одржавања опреме и простора Националног парка04.03.2015
    3/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге поправки и одржавања механизације05.03.2015
    2/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - заштитних средстава за заштиту шума (феромон IT, PCh, PC, IS ,TL)13.02.2015
    1/2015ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:сече,израде,извоза и изношења дрвних сортимената27.01.2015