План јавних набавки 2014: План набавки за 2014. годину
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
25/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) - телекомуникационе услуге12.01.2015
24/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:Услуге одобравања кредита - по партијама29.12.2014
23/2014 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) - услуге ресторана08.10.2014
22/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) метеоролошка опрема10.08.2014
21/2014 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Средства за одржавање хигијене28.08.2014
20/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Опрема за метеоролошку станицу29.07.2014
19/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) Кафа, чај и шећер21.08.2014
18/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добара Канцеларијски материјал20.07.2014
17/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добара ХТЗ - Радна одећа и обућа29.09.2014
16/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) услуге ресторана20.08.2014
15/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) добра - аутогуме15.08.2014
14/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНMВ) услуге штампе11.08.2014
13/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) услуге: сече,израде и извоза дрвних сортимената25.08.2014
12/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку горива и мазива за моторна возила12.08.2014
11/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) радови на реконструкцији шумских путева22.07.2014
10/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) геодетске услуге03.07.2014
9/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) резервни делови за моторна возила - путнички програм25.06.2014
8/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) резервни делови за моторна возила - теретни програм24.06.2014
7/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) делови за моторне тестере23.06.2014
6/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) за набавку услуга осигурања16.05.2014
5/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) за набавку добара: Електричне енергије16.05.2014
4/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:Услуге одобравања кредита - по партијама30.05.2014
3/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНВВ) за набавку Услуга:сече,израде,извоза и изношења дрвних сортимената05.03.2014
1a/2014Јавна набавка заштитних средстава за заштиту шума (феромон IT, PCh, PP, PC, IS,BP ,TL)27.01.2014
2/2014Јавна набавка клопки за хватање сипаца поткорњака13.02.2014
1/2014ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - сеча шуме27.01.2014