План јавних набавки 2021: План јавних набавки 2021
Правилник 2021: Све набавке можете пратити на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Бр. јавне набавке Предмет јавне набавке Рок за подношење понуде Документа
1-2021ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ31.03.2021.