• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

У периоду 2004-2006.године од стране тадашњег Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије финансиран је Пројекат „Примена ГИС технологија у заштити и вредновању природних потенцијала НП Тара. Реализација Пројекта је била поверена Биолошком факултету, Универзитета у Београду.

Пројекат је завршен и у потпуности реализован у односу на Уговором дефинисане задатке, те као такав предат Министарству у текстуалној папирнатој и дигиталној форми јуна 2006. године.

Имплементација наведеног пројекта у инструменте управљања Нациналном парку Тара није извршена, па је током 2009. године са Биолошким факутетом уговорен пројекат „Имплементација ГИС технологија у управљачке инструменте заштите и вредновања природних потенцијала НП Тара“где би се применио постојећи пројекат и израдили додатни тематски лејери, набавила неопходна опрема, извршила обука кадрова, као и непосредна инплементација резултата пројекта у управљачке инструменте Националног парка Тара. Завршетак пројекта је планиран до септембра 2010 године.

Географски информациони систем који ће бити примењен за  Тару, са темама које га чине, прати оквире сличних пројеката рађених у Европи и свету и један је од типичних географских информационих система, који садржи све врсте података (растерске, векторске, дигитални модел висина, аерофотограметријски снимци, база података).

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм