• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Током 2012. и 2013. године услед изражених климатских промена дошло је до сушења четинарских шума на подручју Таре. Ово је погодовало пренамножавању сипаца поткорњака - инсеката који су допринели да сушење достигне  драматичне размере. Уз помоћ стручњака са Шумарског факултета из Београда одлучено је да најбољи начин борбе против ових штеточина постављање феромонских клопки. Захваљујући гранту амбасаде Краљевине Норвешке у износу од 64.290 евра широм Таре је постављено 1.200 феромонских клопки, које представљају најефикаснији начин борбе против ових штеточина. Циљ пројекта је био да се популација сипаца поткорњака сведе у границе нормале, а потом настави са њеним праћењем и контролисањем у наредним годинама.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм