• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Назив пројекта: МОСТ – Мониторинг-Одрживост-Сарадња-Тара

Период реализације: 01.03-31.12.2021.

Укупна вредност пројекта: 9.900,00 ЕУР

Суфинансирано од Мреже заштићених подручја Паркови Динариди: 6.930 ЕУР

Носилац пројекта: ЈП „Национални парк ТАРА“

Партнери: Планинарски клуб ТАРА и Ј.У. Пећински парк ГРАБОВАЧА, Перушић – Хрватска

 

Главни циљ пројекта МОСТ је успостављање механизама сарадње са локалном заједницом ради унапређења мониторинга нелегалних и неодрживих пракси у заштићеним подручјима. Реализацијом пројектних активности биће успостављен модел по коме актери из локалне заједнице, спроводећи своје редовне активности у заштићеном подручју, уједно и врше мониторинг над нелегалним и неодрживим праксама. 

Конкретно, у плану је сарадња са Планинарским клубом Тара из Бајине Баште и обука активних чланова клуба да препознају нелегалне и неодрживе активности и на одговарајући начин реагују на њих. Успостављањем оваквог одрживог модела, ствара се могућност да и сви остали актери из локалне заједнице који своје активности обављају на заштићеном подручју, могу проћи сличну обуку и на тај начин адекватно реаговати у нежељеним ситуацијама. На овај начин добијамо много већи број људи који су способни да препознају нелегалне и неодрживе праксе у заштићеном подручју и да на њих адекватно реагују.

Такође, радиће се на повећању безбедности посетилаца заштићеног подручја кроз стварање услова за успостављање одрживог система за уређење, одржавање и коришћење планинарских стаза.

У сарадњи са ПП Грабовача из Хрватске радиће се на популаризацији и вредновању гео наслеђа и његовој адекватној заштити.

Пројекат ће се реализовати кроз Програм грантова за заштићена подручја који се спроводи у оквиру пројекта „Заштићена подручја за природу и људе II, 2019-2022“ који имплементира WWF Adria у партнерству са Парковима Динарида - мрежом заштићених подручја Динарида. Програм финансира SIDA - Шведска агенција за међународни развој и сарадњу.

Циљ програма је да помогне заштићеним подручјима и институцијама да унапреде сарадњу са локалним заједницама, повећају своју улогу у локалном друштвеном и економском развоју, те да буду више вредновани и подржани од стране својих локалних заједница.

Поред Националног парка Тара пројекти ће бити имплементирани и у следећим заштићеним подручјима у региону Динарида: Парк природе Пива у сарадњи са Тиватским Солилима, Парк природе Орјен, Јавно предузеће за националне паркове Црне Горе у сарадњи са НП Сутјеска из Босне и Херцеговине, Специјални резерват природе Обедска бара у сарадњи са Парком Тиволи, Рожник и Шишенски Хриб из Словеније, Специјални резерват природе Горње Подунавље којим управља ЈП Војводинашуме и НП Маврово из Сјеверне Македоније.

 

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм