Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Почиње израда просторног плана НП Тара

Влада Србије одлучила је да се крене у израду Просторног плана подручја посемне намене Националног парка Тара на територији општине Бајина Башта,да би се очували природни ресурси овог подручја.

Рок за израду нацрта просторног плана је 12 месеци, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће за ову намену обезбедити око девет милиона динара са ПДВ-ом, наводи се у одлуци владе са прошле седнице.

Просторни план ће обухватити места Јагоштица, Растиште, Засовине, Коњска река, Перућац, Бесеровина, Зауглине, Рача, Мала река и Солотуша.

- Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за планско коришћење Националног парка Тара, рационално коришћење и очување природних ресурса, заштиту и унапређење животне средине, просторну, саобраћајну и привредну интеграцију подручја са окружењем – наводи се у одлуци Владе Србије.

Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења и грађења према утврђеном режиму заштите појединих природних целина, а по потреби и детаљну разраду за друга подручја, попут оних која имају туристички потенцијал.

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица