Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Обука за сакупљање ДНК узорака за анализу

У склопу активности на пројекту „Заштићена подручја за природу и људе“ који реализује WWF, у петак 24. новембра, на Митровцу је одржана обука за прикупљања узорака длака и измета мрког медведа потребних за генетска истраживања.
Према тренутним проценама на подручју Таре живи око 50 мрких медведа, али је за добијање реалније слике о структури и динамици популације ове дивље животиње неопходан континуиран мониторинг.

Адекватна заштита мрког медведа захтева тачне податке о њиховом броју, старости, полној структури, прирасту и смртности, што подразумева вишегодишње праћење стања њихове популације, односно мониторинг. Подаци добијени мониторингом мрког медведа унапредиће заштиту ове дивље животиње, чији се број свуда у свету смањује услед криволова и уништавања природних станишта. „Одрживо управљање популацијом мрког медведа захтева континуирани мониторинг популације, али и укључивање локалног становништва, које од заштите медведа може имати и економске користи. Генетска анализа узорака длаке и измета мрког медведа ће нам обезбедити податке за даље активности заштите врсте и станишта, али и простор за сарадњу, те укључивање волонтера, студената, планинара, ловаца, и осталих мештана. Континуирано и дугорочно праћење популације медведа, као и других значајних врста у Националном парку Тара, отвара и могућности за прекограничну сарадњу и развој одговорног туризма који укључује посматрање и едукацију о овој харизматичној врсти“ каже Хелена Поучки из Уточишта за медведе у Кутереву у Хрватској. Прво прикупљање узорака длака мрког медведа започето је на Митровцу половином маја ове године, уз обуку запослених из Националног парка Тара и представника ловачког удружења „Соко“ из Бајине Баште и планинарског клуба Тара. Да би се добили статистички прихватљиви подаци неопходно је прикупити три пута више узорака него што се очекује да има медведа на подручју које се истражује. Сходно томе планирано је да се годишње сакупи укупно 200 узорака длака и изнета, односно укупно 600 до краја 2019. године, како би 2020. јавности били доступни резултати истраживања.

Јаснија слика о бројности популације мрког медведа значиће запосленима у Националном парку Тара за даље планирање управљања популацијом те дивље животиње у погледу прихране у одређеним периодима, као и примени превентивних мера ради спречавања штета од истог на имовини власника у заштићеном подручју. Руководилац службе за заштиту и унапређење лова и риболова у Националном парку Тара Милан Малинић сматра да уколико би се сличне активности спровеле на свим територијама за које се поуздано зна да се медвед повремено појављује или је стално присутан, дошло би се до занимљивих података о његовој бројности у Србији односно да је његова бројност далеко већа него што се претпоставља.

WWF кроз програм „Заштићена подручја за природу и људе“ промовише суживот медведа и људи као предуслов за заштиту природе, и потенцијал развоја локалних заједница кроз туристичке понуде које укључују посматрање мрког медведа. Присуство мрког медведа на нашим подручјима, а посебно у НП Тара, показује да је суживот људи и дивљине, иако не увек баш једноставан, заиста могућ.

„Јако је важно да постоје овакви пројекти, јер укључују различите интересне групе у праћење стања популације, едукацију и одрживи туризам, а све зарад добробити и људи и медведа. Надамо се да ће се у скоријој будућности управљање овом врстом у региону Динарског лука успоставити на нивоу популације и да ће медвед оснажити туристичку понуду овога краја“, каже Весна Максимовић из WWF-а. Пројекат праћења и заштите мрког медведа реализује се у оквиру WWF-овог регионалног програма „Заштићена подручја за природу и људе“, који је започет у октобру 2015. године и трајаће до октобра 2019. године, а финансира га Шведска међународна развојна агенција – Сида.

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица