Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

ЕКО Карст - ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ крашких заштићених подручја - покретачка снага локалног одрживог развоја

ИНТЕРЕГ пројекат Дунавског Транснационалног Позива - Еко Карст за крајњи резултат ће бити побољшано управљање и одрживи развој крашких био-региона кроз подигнуту свест о екосистемским услугама и повећаном броју лица која пружају екосистемске услуге. ЕКО КАРСТ ће представити овакве бизнисе као реалне, нудећи нови модел пословања за предузетнике у пилот подручјима (најбоље идеје ће бити широко промовисана). Пројектни партнери, кључни актери и циљне групе ће успоставити односно надоградити постојећу сарадњу и формирати нове локалне и прекограничне мреже за размену и промоцију искуства. Добијене смернице о томе како увести екосистемске услуге и покренути еколошки прихватљиве послове ће служити као алат за цео Дунавски и Динарски регион. ОПШИРНИЈЕ

*************************

Заштићена подручја за природу и људе

Пројекат има два главна циља, први је да управљаче заштићених подручја повеже са локалном заједницом и да се локална заједница укључи у процесе доношења одлука у заштићеним подручјима. Очекујемо да ће се кроз програм изградити јака подршка у локалним заједницама за утицај на доношење и спровођење закона и омогућити укључивање локалних искустава у националне политике. Такође, циљ је да се у заштићеним подручјима развије одржива туристичка понуда. ОПШИРНИЈЕ

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЈЕКТИ

„Зелена Тара“

Током 2012. и 2013. године услед изражених климатских промена дошло је до сушења четинарских шума на подручју Таре. Ово је погодовало пренамножавању сипаца поткорњака - инсеката који су допринели да сушење достигне  драматичне размере. Уз помоћ стручњака са Шумарског факултета из Београда одлучено је да најбољи начин борбе против ових штеточина постављање феромонских клопки. Захваљујући гранту амбасаде Краљевине Норвешке у износу од 64.290 евра широм Таре је постављено 1.200 феромонских клопки, које представљају најефикаснији начин борбе против ових штеточина. Циљ пројекта је био да се популација сипаца поткорњака сведе у границе нормале, а потом настави са њеним праћењем и контролисањем у наредним годинама.

*************************

„Тара за све“

У Националном парку Тара имплементиран је пројекат „Тара за све” који има за циљ да допринесе одрживом развоју овог заштићеног добра кроз унапређење туристичких садржаја и израду „Бизнис плана за одрживо финасирање подручја НП Тара". Финансирање пројекта је обезбеђено у оквиру гранта УНДП/ГЕФ "Подршка одрживом финансирању система заштићених подручја у Србији". Поред унапређења туристичких садржаја пројекат има и наглашену социјалну димензију, јер је омогућио већу приступачност особама са са посебним потребама Националном парку Тара. ОПШИРНИЈЕ

*************************

Пројекат: „Шума блиста шума пева

Подржан је од стране еколошког фонда ЕКОТОПИА. Циљ пројекта  је пошумљавање површина на подручју Националног парка Тара. Током двогодишњег пројекта биће посађено 18.000 стабала. Пројекат прати кампања Шума блиста шума пева захваљујући којој се пружа јединствена прилика грађанима и компанијама да усвоје своје стабло на Тари.

*************************

Пројекат: „Имплементација ГИС технологија у управљачке инструменте заштите и вредновања природних потенцијала НП Тара“ 

У периоду 2004-2006.године од стране тадашњег Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије финансиран је Пројекат „Примена ГИС технологија у заштити и вредновању природних потенцијала НП Тара. Реализација Пројекта је била поверена Биолошком факултету, Универзитета у Београду.

Пројекат је завршен и у потпуности реализован у односу на Уговором дефинисане задатке, те као такав предат Министарству у текстуалној папирнатој и дигиталној форми јуна 2006. године.

Имплементација наведеног пројекта у инструменте управљања Нациналном парку Тара није извршена, па је током 2009. године са Биолошким факутетом уговорен пројекат „Имплементација ГИС технологија у управљачке инструменте заштите и вредновања природних потенцијала НП Тара“где би се применио постојећи пројекат и израдили додатни тематски лејери, набавила неопходна опрема, извршила обука кадрова, као и непосредна инплементација резултата пројекта у управљачке инструменте Националног парка Тара. Завршетак пројекта је планиран до септембра 2010 године.

Географски информациони систем који ће бити примењен за  Тару, са темама које га чине, прати оквире сличних пројеката рађених у Европи и свету и један је од типичних географских информационих система, који садржи све врсте података (растерске, векторске, дигитални модел висина, аерофотограметријски снимци, база података).

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица