Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Јавне набавке - Тендери

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

План набавки за 2018. годину

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 1

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 2

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 3

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 4

Измена Плана набавки за 2018. годину - број 5

 

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 28/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНОП - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

 Рок за подношење понуде: 14.12.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 4-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 24.10.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 27/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 Рок за подношење понуде: 02.10.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Одлука о додели уговора (партија 1)

Одлука о додели уговора (партија 2)

Одлука о додели уговора (партија 3)

Одлука о додели уговора (партија 4)

Одлука о додели уговора (партија 5)

Одлука о обустави поступка (партија 6)

Обавештење о обустави поступка (партија 6)

Обавештење о закљученом уговору (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору (партија 3)

Обавештење о закљученом уговору (партија 4)

Обавештење о закљученом уговору (партија 5)

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 26/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ОГРЕВ ЗА ГРЕЈАЊЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО (ПЕЛЕТ)

 Рок за подношење понуде: 06.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

 Бр. јавне набавке: 25/2018

 Предмет јавне набавке: ЈНОП - РЕКОНСТРУКЦИЈА БАРАКЕ - ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА МИТРОВЦУ

 Рок за подношење понуде: 24.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 24/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - СЕЧА СТАБАЛА, ИЗРАДА СОРТИМЕНАТА И ИЗВОЗ ОБЛОВИНЕ

Рок за подношење понуде: 13.09.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 23/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА (поновљени поступак)

Рок за подношење понуде: 22.08.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 3-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 25.07.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 22/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА

Рок за подношење понуде: 23.07.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (партија 1)

Одлука о додели уговора (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору (партија 2)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 21/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ХТЗ ОПРЕМА

Рок за подношење понуде: 20.07.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Одговор на питања бр. 2

Одговор на питања бр. 3

Измењена конкурсна документација

Одговор на питања бр. 4

Одлука о обустави поступка - Радна униформа (партија 1)

Одлука о доделу уговора - Плитка ципела (партија 2)

Одлука о доделу уговора - Заштитна опрема (партија 3)

Обавештење о обустави поступка - Радана униформа (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору - Плитка ципела (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору - Заштитна опрема (партија 3)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 2-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 30.05.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

Одлука о измени уговора

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 20/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - ПОЛОВАН КАМИОН СА ДИЗАЛИЦОМ И ПРИКОЛИЦОМ

Рок за подношење понуде: 14.06.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања бр. 1

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору (Партија1)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 19/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - УСЛУГЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

Рок за подношење понуде: 17.05.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Осигурање имовине

Одлука о додели уговора - Ауто осигурање

Одлука о доделу уговора - Осигурање радника

Обавештење о закљученом уговору - Осигурање имовине (партија 1)

Обавештење о закљученом уговору - Ауто осигурање (партија 2)

Обавештење о закљученом уговору - Осигурање радника (партија 3)

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 18/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ШУМСКИХ ПУТЕВА

Рок за подношење понуде: 26.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 17/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - РАДНИ УРЕЂАЈИ (МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ, ТРИМЕРИ)

Рок за подношење понуде: 24.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - тримери

Одлука о додели уговора - моторне тестере

Одлука о доделу уговора жребањем - моторне тестере

Обавештење о закљученом уговору - тримери

Обавештење о закљученом уговору - моторне тестере

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 16/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за подношење понуде: 25.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 15/2018

Предмет јавне набавке: ЈНОП - Путничка возила

Рок за подношење понуде: 30.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Одлука о доделу уговора за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 14/2018

Предмет јавне набавке: ЈНМВ - ОПРЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕТА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА - ПДА УРЕЂАЈИ, ШТАМПАЧИ

Рок за подношење понуде: 28.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 13/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - СЕЧА, ИЗРАДА, ИЗВОЗ И ИЗНОШЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

Рок за подношење понуде: 16.04.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о доделу уговора

Обавештење о закљученом уговору 50-а

Обавештење о закљученом уговору 52-а

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. лицитације: 1-2018

Предмет лицитације: ПРОДАЈА ДРВЕТА НА ПАЊУ
Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

Измењени јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 12/2018

Предмет јавне набавке: ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ И ГАЈЕЊУ ШУМА У РАСАДНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 11/2018

Предмет јавне набавке: ДОЗНАКА И ФАРБАЊЕ ГРАНИЦА У Н.П. ТАРА

Рок за подношење понуде: 05.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 10/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за подношење понуде: 22.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 9/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - АУТО ГУМЕ

Рок за подношење понуде: 23.03.2018. год.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 8/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација 

Измењено обавештење

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о доделу уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору 71а

Обавештење о закљученом уговору 31а

Обавештење о обустави поступка 50 и 52

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. јавне набавке: 7/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Административне услуге на пословима јавних набавки

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 6/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Услуге презентације на контролно-информативном пункту

Рок за подношење понуде: 31.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Бр. јавне набавке: 5/2018

 Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ауто делови

 Рок за подношење понуде: 09.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију бр. 1

Одлука о додели уговора за пратију бр. 2

Одлука о додели уговора за партију бр. 3

____________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 3/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Горива и мазива

Рок за подношење понуде: 19.02.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори бр. 1

Питања и одговори бр. 2

Питања и одговори бр. 3

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

_____________________________________________________________________________________________________ 

Предмет: Јавни позив за уговарање продаје дрвних сортимената за 2018. годину

Рок за подношење понуде: 25.12.2017. године

Јавни позив

Образац захтева

_______________________________________________________________________________________________________ 

Бр. лицитације: 3-2017

Предмет лицитације: Продаја дрвета на пању
Рок за подношење понуде: 09.10.2017. године

Јавни позив за лицитациону продају дрвета на пању

_______________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 4/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Материјал за заштиту шума од сушења - феромони

Рок за подношење понуде: 25.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 2/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Пластичне плочице и алат за обележавање трупаца

Рок за подношење понуде: 17.01.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

________________________________________________________________________________________________________

Бр. јавне набавке: 1/2018

Предмет јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - Сеча, израда, извоз и изношење дрвних сортимената

Рок за подношење понуде: 22.12.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - групација 1

Одлука о додели уговора - групација 2

Одлука о додели уговора - групација 3

Одлука о додели уговора - групација 4

Одлука о обустави поступка јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о обустављеном поступку јавне набавке за партије: 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 4.3.1 и 4.4.1

________________________________________________________________________________________________________

 Набавке из претходних година можете погледати овде:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014. год.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013. год.

 

 

 

 

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица