Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ДОКУМЕНТА-ИНФОРМАТОР

Кликните на линк-назив за преузимање жељеног документа.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА" (ажуриран 1.7.2018.)

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА ЗА ПЕРИОД 2012-2021

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА ЗА ПЕРИОД 2018-2027

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ  И РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2018-2027

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 

ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА

2018. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА за 2018. годину 

2017. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА за 2017. годину 

2016. година ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА за 2016. годину 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА

2017. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2017. годину

2016. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2016. годину

2015. година ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА за 2015. годину

 

ОСТАЛА УПРАВЉАЧКА ДОКУМЕНТА

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У НП ТАРА

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ПЛАН РАЗВОЈА ШУМА НП ТАРА

ЛОВНА ОСНОВА 2007-2017.

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИБОЛОВНИМ ПОДРУЧЈЕМ НП ТАРА 2013-2022.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА РИБОЛОВНИМ ПОДРУЧЈЕМ НП ТАРА

ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА - НАТУРА 2000

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ - Матични број, ПИБ, Шифра делатности...

ПОТВРДА о извршеном евидентирању за ПДВ

 

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица