Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Продаја дрвних сортимената

ЈП “Национални парк Тара” у спровођењу заштите и развоја овог подручја обавља и послове газдовања, изузетно продуктивним и квалитетним, шумама(мере неге и обнављања у шумама, одабир стабала, сеча и израда сортимената) не само у парку, већ на територији целе општине Бајина Башта.

Дрвне сортименте изузетног квалитета, добијене из проредних и санитарних сеча, чине: обло дрво, трупци (разврстани по класама и одговарајућим пречницима, као и намени) различитих врста четинара (јеле/смрче, белог и црног бора) и лишћара (буква, храст, брста, јавора, јасена, цера...), рудно дрво, стубови за водове, обла грађа за кровне конструкције, целулозно дрво (буква, храст, остали тврди и меки лишћари и четинари) и огревно дрво тврдих и меких лишћара и четинара одговарајућих класа.

Све производе можете погледати и купити на стоваришту ЈП “Национални парк Тара” у Бајиној Башти у улици Миленка Топаловића 84 (иза црепане). Све потребне информације можете добити преко телефона 031/863-644.

 

Ценовник

                
 
                 
У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица