Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Кичмењаци

 
kicmenjaci-planinataraФАУНА КИЧМЕЊАКА

Многе врсте кичмењака насељавају Национални парк Тара, почев од риба, преко водоземаца и гмизаваца, птица, па до сисара. Овде постоје:

 - 53 врсте  сисара

- 135 врста птица

- 12 врста гмизаваца

- 13 врста водоземаца

- 19 врста риба 

СИСАРИ

Неколико група сисара насељава подручје парка. У подрињској Србији која укључује подручје Таре до сада је забележена скоро половина свих врста сисара Србије (53 врсте).

На нижим надморским висинама среће се белогруди јеж (Erinaceus concolor), а на вишим надморским висинама од бубоједа сусрећемо шумску ровчицу (Sorex araneus), малу ровчицу (Sorex minutus) и др. Од ове групе сисара на Тари посебно је значајна планинска ровчица (Sorex apinus).

Готово неистражена група кичмењака су слепи мишеви. Претпоставља се да на Тари живи 12 врста ове групе.

Од више врста глодара који живе у парку, незаобилазно је споменути велику волухарицу, којој је Тара најисточније налазиште на Балкану и једино у Србији. Интересантне су и друге врсте глодара попут пуха лешникара (Muscardinus avellanarius), риђе волухарице (Clethrionomys glareolus), жутогрлог миша (Apodemus flavicolis) и др.

Најитересантнија и најатрактвнија група кичмењака су звери. Уједно звери, поготово крупне врсте су јако угрожене од стране човека. Национални парк је најзначјније станиште мрког медведа у Србији (Ursus arctos), најкрупнијег сисара Балкана. Друге врсте звери које живе у парку су: вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris), куне златица (Martes martes) и белица (Martes foina) и др. Поред водених површина у парку може се наћи и видра (Lutra lutra). Врста звери коју је важно споменути, а за коју се сада смо претпоставља да насељава Тару је рис (Lynx lynx).

Од других представника животињског царства Таре треба споменути срну (Capreolus capreolus), дивљу свињу (Sus scrofa) и дивокозу (Rupicarpa rupicarpa), која представља један од симбола Националног парка Тара.

 

ПТИЦЕ

Птице су најбројнија група кичмењака у Националном парку Тара са до сада забележених 135 врста од којих су 122 гнездарице. Национални парк Тара се налази и на листи међународно значајних подручја за очување птица Европе (IBA пројекат).

Вредност парка представљају ретке и угрожене врсте птица грабљивица попут сурог орла (Aquila chrysaetos), сивог сокола (Falco peregrinus), орла змијара (Circaetus gallicus) и јастреба (Accipiter gentiles). Понекад се на Тари може видети и белоглави суп који ту долази у потрази за храном из оближњих колонија.

Ноћне грабљивице заступљене су са више врста, а међу њима се налази и највећа европска сова, велика ушара (Bubo bubo) и ретка врста у Србији, уралска сова (Strix uralllensis).

Планинска сеница (Parus montanus), дрозд камењар (Monticola saxatilis), ватроглави краљић (Regulus ingicapilus), вртна црвенперка (Phoenicurus ochrurus) су само неке од птица певачица које се срећу на Тари, а представљају најбројнију групу птица.

Врсте које треба споменути, а за које се претпоставља да су изумрле на подручју Таре су тетреб (Tetrao urogallus) и тропрсти детлић (Picoides trydactilus).

kicmenjaci-planina-tara

ВОДОЗЕМЦИ И ГМИЗАВЦИ

Истраживањима ширег подручја Таре констатовано је 13 врста водоземаца међу којима се посебно издвајају шарени даждевњак (Salamandra salamandra), велики мрмољак (Triturus cristatus) и мали мрмољак (Triturus vulgaris), гаталинка (Hyla arborea) и др. Од 12 забележених врста гмизаваца, посебно је интересантан становник највиших планина Европе, живородни гуштер (Lacerta vivipara). Врло распрострањена врста на Тари је и отровница поскок (Vipera ammodytes).

 

РИБЕ

Разнолика водена станишта парка насељава 19 врста риба. Парк је познат по пастрмским врстама риба, пре свега младици (Hucho hucho), али и аутохтоним популацијама потичне пастрмке (Salmo trruta fario). Међу представницима ихтиофауне парка налази се и велики број шаранских врста: скобаљ (Chondrostoma nasus), клен (Leuciscus cephalus), укљева (Alburnus alburnus), речна (Barbus barbus) и поточна мрена (Barbus peloponessis), шаран (Cyprinus carpio), лињак (Tinca tinca)...

У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица