Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

Клима

klima-planinataraКЛИМА
 
Клима Таре уопштено се може означити као умерено-континентална, у извесној мери модификована планинским утицајем и са већим степеном влажности у односу на централне и источне делове Србије.
 
Географски положај Таре, као и низ других чинилаца условили су специфичне климатске карактеристике овог подручја. Управо изнад подручја Таре сукобљавају се топле ваздушне струје са југа и хладне са севера.
 
Основни разлог специфичности климе овог подручја представља висок степен хумидности који се огледа у великој годишњој суми падавина (977,3 мм) и високој просечној релативној влажности ваздуха (83%). Влажна струјања из кањона Дрине, као и свакодневне магле, дају ту специфичност клими Таре.
 
Просечан годишњи број дана са падавинама је 147,7. Највише дана са падавинама има у јануару, априлу и јуну.
 
Снег највише пада у јануару (13,2 дана), а средњи број дана са формираним снежним покривачем износи просечно 52,3 дана.
 
Средња годишња температура за шире подручје Таре износи 5,6оС.
 
Најхладнији месец је јануар са просечном температуром ваздуха од -4,8оС, а најтоплији је август са средњом температуром од 17,3оС што значи да укупна средња годишња амплитуда температуре износи 20,8оС. Апсолутно максимална измерена температура је 32,0оС а апсолутни измерени минимум је -28,0оС.
 
Изузетно важан климатолошки елемент је и ветар. Главни правац дувања ветрова у Националном парку има северни и североисточни ветар. Највеће средње годишње брзине има југозападни ветар у износу од 3,7 м/с.
 
Специфични микроклиматски услови, пре свега велика влажност ваздуха условили су одређену константност климатских чинилаца и на тај начин омогућили опстанак осетљивих и реликтних врста на Тари.
У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица